Lifestyle community voor Friese onderneemsters

Search
Close this search box.

Internationale Vrouwendag

Platform FFYS geeft vrouwen een stem

Volgens de cijfers is de economische positie van de vrouw in Nederland verbeterd, maar als je weet dat 74 procent van de meisjes denkt dat het voor vrouwen lastiger is om later een leidinggevende functie te krijgen dan voor mannen, is er nog veel werk aan de winkel. Alhoewel het over veel meer gaat dan alleen maar de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt lanceert Fryske Fammen Yn Saken (FFYS) op Internationale Vrouwendag haar online platform en geeft hiermee vrouwen een stem.

Op de wereldranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen staat Nederland op plaats 31. Nog altijd is bijna de helft van de Nederlandse vrouwen niet financieel onafhankelijk. Om over de hoogte van het uurloon ten opzichte van dat van de man maar te zwijgen. Hier wordt aandacht voor gevraagd op Internationale Vrouwendag. Het doel: gelijke kansen tussen man en vrouw.

Het is bijna niet voor te stellen dat pas in 1956 de wet over de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw vervangen werd door een nieuwe wet die de echtgenote in rechten gelijkstelde met de echtgenoot. Gehuwde vrouwen mogen vanaf dat moment blijven werken en een bankrekening openen zonder toestemming van hun echtgenoot. Tot zover goed nieuws.

We zijn inmiddels jaren verder, en het woord ‘gelijkgesteld’ dekt helaas nog altijd niet de volledige lading. Weliswaar is het aantal vrouwen met een topfunctie in het bedrijfsleven toegenomen (vooral in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven, namelijk van 8% in 2019 naar 12% in 2020), maar het zijn er nog altijd niet genoeg. In de landelijke en gemeentelijke politiek neemt de vertegenwoordiging van vrouwen maar langzaam toe. In de Meerjarenprogrammering 2021-2025 van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijft emancipatie een belangrijk thema. 

Bar weinig vrouwen in raden van bestuur

Nederland heeft inmiddels wel een wettelijk vrouwenquotum. Die wet eist dat minimaal eenderde van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven (minder dan honderd. Voor zo’n 400 andere grote bedrijven geldt een inspanningsverplichting) uit vrouwen moet bestaan. Het blijkt dat bijna tweederde van de bedrijven dat punt al heeft bereikt. Maar in de raden van bestuur, de dagelijkse leiding van een bedrijf, is nog steeds minder dan vijftien procent vrouw. Er wordt zo hier en daar gepleit voor een quotum voor vrouwelijke bestuurders, maar zover is het nog niet.

Om bij de cijfers en feiten te blijven, uit gegevens van de emancipatiemonitor 2020 van het CBS/SCP blijkt dat het aandeel vrouwen dat werkt sinds 2014 jaarlijks is toegenomen, en dat het verschil met mannen kleiner is geworden. Dat geldt ook voor de gemiddelde arbeidsduur. Nederlandse vrouwen (en mannen) blijken kampioenen deeltijdwerken. Er is een verschuiving gaande, maar dan spreken we over een toename van een half uur tot een uur. De meeste vrouwen willen wel meer werken, ook om meer financiële armslag te hebben, maar dat moet kunnen worden afgestemd op de situatie thuis, de zorg voor kinderen en het huishouden. Zo blijft het zogenoemde anderhalfverdienersmodel dominant. De man werkt fulltime en de vrouw in een – weliswaar steeds grotere – deeltijdbaan. Opvallend detail is dat in steeds meer relaties de vrouw het hoogst is opgeleid en daarmee eigenlijk per uur meer kan verdienen.

Els Veder-Smit kreeg de pil in het ziekenfonds

Het spreekt voor zich dat op deze Internationale Vrouwendag het thema solidariteit, de ‘kracht van verandering’, er niet voor niets is. Er is immers nog een slag te maken en daar kunnen vrouwen elkaar onderling bij inspireren. Eén van die inspirators is politica Els Veder-Smit. Ze overleed in 2020 en was tot haar 99ste actief in de politiek. Dat getuigt van een drive en een duidelijk doel. Ze zorgde er onder andere voor dat de pil in het ziekenfonds kwam en kreeg de Wet tarieven gezondheidszorg van de grond. Ze was bovendien nauw betrokken bij de komst van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), dat ze in 2004 zelf opende.

Veder-Smit was vier jaar lid van de Leeuwarder gemeenteraad (1962-1966), en leek haar tijd vooruit als het gaat om de gezondheidszorg. Ze probeerde als lid van de Tweede Kamer (VVD), staatssecretaris en Eerste Kamerlid enkele belangrijke veranderingen door te voeren en heeft altijd gepleit voor een betere positie van de vrouw.

Aan haar naam is dit jaar voor het eerst een prijs verbonden, de Els Veder-Smit prijs. De prijs wordt uitgereikt aan een persoon die zich inzet voor een verbetering van de positie en rol van vrouwen in de Friese politiek. De prijs zal om de drie jaar worden uitgereikt. Dit jaar vindt dat plaats tijdens de viering van Internationale Vrouwendag in Leeuwarden. Naast Friese (zaken)vrouwen, politica en andere betrokkenen zijn hier ook postcastmaker Maartje Duin (44), en gemeentelijk consultant Peggy Bouva (41) bij aanwezig. Zij maakten eerder de podcast ‘De plantage van onze voorouders’ die hoge ogen gooide. Het werd in 2020 de beste podcast van het jaar. Ook deze postcast verhaalt over hun verschillende afkomst en ongelijkheid. Een fraai thema dat past bij deze avond.

Wil je bij deze interessante avond aanwezig zijn en meepraten over de positie van de vrouw en live de uitreiking van de Els Veder-Smit prijs bijwonen? Check dan het facebookevent of regel jouw plek via Tûmba. Zorg dat je om 19.30 uur feestelijk gekleed in Neushoorn (Leeuwarden) aanwezig bent. Iedereen is er welkom, tot een maximum van 150 mensen.

Wat vind jij? Wordt er in Friesland genoeg aandacht besteed aan Internationale Vrouwendag?

Deel dit bericht

Gerelateerde berichten

SYMPATHIEK!

Dit artikel krijg je van FFYS cadeau. Om ons te steunen en meer interviews van Friese onderneemsters te lezen word je voor slechts 10 euro per jaar lid van onze community. Zo blijf jij op de hoogte van wat de Friese zakenvrouw beweegt. En hé; je hoeft geen Fries te zijn om lid te worden 😉