Lifestyle community voor Friese onderneemsters

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Invloeden van andere sectoren maken mijn werk interessanter

Financieel manager en bestuurder Marcella Ensel-Boonstra (52) blijkt bescheiden en heeft een duidelijke visie als het om bedrijfsvoering en besturen gaat. “Als ik mijn eigen werkprocessen goed organiseer, is er ruimte om nevenfuncties te vervullen. Dat is voor mij uitdagend en brengt me verder.”

Bijna twintig jaar zwaait Marcella Ensel-Boonstra met haar man de scepter binnen het bedrijf Ensel Staalkonstrukties in Dokkum, een gerenommeerd staalbedrijf met aansprekende projecten door heel Nederland. In gesprek met Marcella wordt al snel duidelijk dat zij prikkels van buiten de metaalbranche nodig heeft om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Als iemand die houdt van controle en de puntjes op de i zetten, geeft dit haar de nodige handvatten om verbindingen te leggen met andere sectoren en op die manier een stevige rol voor de metaalbranche neer te zetten. “Ik werk in een bedrijf met vooral veel technische processen. Wij werken op kantoor met een team professionals op het gebied van techniek en engineering; mijn focus ligt bij de financiën en de human resources en de strategie voor de lange termijn. Regelmatig vindt er overleg plaatst met diverse metaalbedrijven om de uitdagingen met betrekking tot onder andere het tekort aan vakmensen en de vergrijzing in de sector te bespreken. We hebben in de metaalsector een gemeenschappelijk doel en dat is onder andere hoe we de bedrijfscultuur en de werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten op het onderwijs en andersom. Om dat goed luister bij te zetten ben ik nauw betrokken bij het Sterk Techniekonderwijs, een onderwijs-verbeterproject, en verdiep ik me ook in die andere branches zoals dat onderwijs. Heb ik mijn eigen processen goed op orde, dan geeft me dat de ruimte om daar tijd voor vrij te maken. Juist daarom zet ik graag die puntjes op i zodat ik breder kan werken, denken en me inzetten.”

‘Het bedrijfsleven kan niet zonder het onderwijs en andersom’

Het is een uitdaging die ze graag aangaat en die haar ook de gelegenheid biedt om een breder maatschappelijk doel te dienen. “Door nevenfuncties ben ik lokaal betrokken bij onder andere het onderwijs als lid van het toezichthoudend bestuur van het Dockinga College. Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven bied ik het onderwijs de gelegenheid om meer marktgericht te gaan denken en doen. Bovendien ben ik van mening dat de kwaliteit van het onderwijs van een enorm belang is. Als toezichthouders zijn we niet alleen met de bestuurder in gesprek, maar nemen wij ook een kijkje in de praktijk door het afleggen van schoolbezoeken om met teamleiders, zorgcoördinatoren en leerlingen in gesprek te raken. Diezelfde kwaliteitsbeheersing gaat ook op voor de zorg, weer een andere tak van sport. Ik kom op voor het belang en het behoud van Ziekenhuis Sionsberg voor de regio. Niet alleen het behoud en uitbreiding van winkels, horeca en toerisme zijn van belang voor de regio, maar bovenal het aanbod van diensten, zoals zorg en onderwijs zijn belangrijk voor het behoud van een fijn woon- en leefklimaat in Noordoost Friesland. Zo probeer ik altijd de verbinding te zoeken tussen het bedrijfsleven en het onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg. Het een kan in mijn optiek niet zonder het ander.”

‘Na mijn veertigste ben ik bedrijfskunde gaan studeren’

“Na mijn middelbare school ben ik aan het werk gegaan en de functies binnen de staalindustrie kwamen op mijn pad. Tijdens mijn werk ik heb ik de studie Bedrijfskunde opgepakt en met succes afgerond. Na afronding van mijn studie kreeg ik een verzoek om te solliciteren voor lid van de Raad van Commissarissen bij Rabobank Noordoost Friesland. Met mijn werkervaring en opgedane kennis ben ik de procedure ingegaan en bleek de geschikte kandidaat. Sinds 2014 ben ik toezichthouder en met de jaren meer en meer in mijn rol gegroeid. Uitdagingen aangaan en af en toe uit je comfortzone stappen brengen je naar een hoger niveau en openen deuren.

Ik heb diverse leergangen gevolgd en bij de Erasmus Universiteit zowel het Governance Programma voor commissarissen en toezichthouders voltooid als de Masterclass Financieel Management. Begrotingen en financiën van een bank, ziekenhuis of school zijn erg complex en verschillend van mijn eigen werkzaamheden.”

‘Ik voel een grote verantwoordelijkheid’

“In mijn rol als toezichthouder maak ik gebruik van mijn netwerk waar ik veel ondernemers spreek. Door de lokale aanwezigheid vervul je een signaalfunctie in het werkgebied, dat dient als input voor het gesprek aan tafel. Als toezichthouder vervul je meerdere rollen: met name de verbindingsrol is belangrijk om te ontdekken wat er in de samenleving speelt. In je werkgeversrol en adviesrol ben je een sparringpartner voor de directie en de bestuurder.” Als toezichthouder wordt er veel van je gevraagd, meent Marcella. “Je houdt toezicht op onder andere de strategie en het financiële beleid. Dat is niet vrijblijvend en ik voel daarvoor een grote verantwoordelijkheid. De diversiteit binnen een raad is van groot belang; verschillende disciplines en competenties, leeftijden en de man/vrouw verhouding zijn nodig voor een goed evenwicht. Ik raad vrouwen dan ook van harte aan om bestuurlijk actief te zijn.”

Om een tegenwicht te bieden voor haar drukke werk en dat verantwoordelijkheidsgevoel, wat nogal wat energie vraagt, doet Marcella veel aan sport. “Ik volg al jaren twee keer in de week krachttraining. Dat doe ik ’s morgens om zeven uur. Daarnaast fitness ik twee keer per week en je treft me in het weekend regelmatig op de golfbaan. Het is mijn ontspanning, maar toegegeven: een keertje overslaan is niet aan de orde. Ik moet het doen van mezelf, dat zullen enthousiaste sporters wel herkennen. Ik meen dat het mezelf in balans houdt. Dat is misschien typisch zo’n opmerking van een vrouw, maar zo voelt het wel. Ik denk echt dat het zo werkt.”

‘Bestuurlijke ambitie? Ik wil nog wel verder dan lokaal ‘

Marcella draait volle dagen, maar er is sinds hun twee kinderen in Groningen studeren en wonen meer tijd gekomen. “Mijn dochter studeert rechten en vervult daarnaast bestuurlijke functies en commissiewerk. Mijn zoon doet technische bedrijfskunde en is voorzitter van een studievereniging. Het is mooi om te zien dat je een voorbeeld voor je kinderen kunt zijn. Mijn man en ik geven de kinderen dan ook mee dat je kansen moet zien en ze moet pakken. Niet iedere jongere krijgt dat echter dat van huis mee of wordt geprikkeld door zijn omgeving. Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel en vind dat iedereen kansen verdient. Vandaar ook mijn rol binnen dat onderwijs.” Kansen heeft Marcella zelf wel aangepakt, wat geresulteerd heeft in een omvangrijk bestuurlijk netwerk. “Het lukt me heel goed om dicht bij mezelf te blijven. Mensen weten mij te waarderen om wie ik ben en waar ik voor sta. Ik stel me dan wel eens te bescheiden op, maar ook dat hoort bij mij. Ik sta graag in dienst van iets groters en lever daar mijn bijdrage aan op een zo goed mogelijke manier. Mijn kwaliteiten? In het werk is dat een goede helicopterview, transparantie en ik ben een goede verbinder. Op alle fronten ben ik altijd behoorlijk oplossings- en resultaatgericht. Door mijn diverse nevenfuncties verbreed en verdiep ik mij zelf en ervaar ik mijn leven als een grote leerschool. Dit geeft veel energie die ik kan inzetten voor maatschappelijke doelen.”

Ze is van mening dat wie ambities heeft, daar fulltime voor moet gaan. “In topfuncties kun je niet parttime werken, vind ik. Je moet er veel tegenoverstellen om ergens te komen en uitdagingen niet uit de weg gaan. Ik ambieer nog wel een bestuurlijke functie die verder reikt dan lokaal. Mijn bescheidenheid heeft in de loop van de jaren plaatsgemaakt voor ambitie en ik ben toe aan een volgende stap.”

Marcella Ensel-Boonstra is ondernemer en mede-eigenaar: Ensel Staalkonstrukties in Dokkum, verantwoordelijk voor financiën en human resources.

Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Rabobank Drachten Noordoost Friesland, Algemeen Bestuur Dockinga Collega, Raad van Toezicht Netwerk Ziekenhuis Sionsberg Dokkum, Regioboard Noordoost Fryslân.

Deel dit bericht

Gerelateerde berichten

SYMPATHIEK!

Dit artikel krijg je van FFYS cadeau. Om ons te steunen en meer interviews van Friese onderneemsters te lezen word je voor slechts 10 euro per jaar lid van onze community. Zo blijf jij op de hoogte van wat de Friese zakenvrouw beweegt. En hé; je hoeft geen Fries te zijn om lid te worden 😉